Att leva med smärta

Hur kan vi hitta strategier för livskvalitet?

vilka metoder och strategier finns?

Boken beskriver ett antal metodområden. Det första är medicinska och kirurgiska behandlingar. Dessa är normalt de som vi möter när vi går till läkaren. När smärtan inte verkar gå över trots behandling blir vi ofta remitterade till en fysioterapeut. Dessa jobbar med icke-farmakologiska behandlingar. Ibland kallas de för komplementärmedicinska behandlingar, då de kompletterar läkarens medicinska behandlingar. Sedan finns det mer mentala tekniker, sätt att antingen få hjärnan att tänka annorlunda eller helt enkelt distrahera den med andra saker. Utöver detta så är frågan om mål och mening, en mer filosofisk approach till livet och dess orsak, syfte och mening ett annat sätt att bemöta smärtan.


Dessa områden är i stort det boken behandlar. Eftersom vi alla är olika och vår smärta dessutom är olika finns det ingen strategi som passar alla. Det jag gjort har varit att inom de olika områdena presentera ett antal möjliga strategier som kan vara värda att prova. Vilken eller vilka kombinationer just du sedan väljer kan skilja sig enormt från min eller någon annans.

Jag väljer kategoriskt att använda ordet smärta istället för värk. En del vill göra skillnad mellan orden men jag anser att det mest är semantik. Vi har ett smärtsystem och när vi har ont får vi smärta. Värk ses ofta som mindre intensivt eller som långvarigt och lågintensivt. Allt detta hänför jag i min bok till smärta.


MEDICINSKA STRATEGIER

De medicinska behandlingar som finns att tillgå är indelade efter de olika substanserna och hur de verkar. Har du långvarig smärta har du med stor sannolikhet redan testat de flesta av dessa olika grupper av preparat. det kan vara viktigt att känna till att det kan finnas olika grupper och att ibland kan man få en bättre effekt av att kombinera olika preparat. Detta kan din smärtläkare mer om. Sedan är det så att beroende på vilken typ av smärta vi har så har preparaten mer eller mindre verkan på vår smärta. Det som kan fungera utmärkt på en inflammation kanske inte alls fungerar på ett neuropatiskt smärttillstånd. Hade medicin haft en god effekt så hamnar vi sällan i den situationen att vi har långvariga smärttillstånd. Därmed bör vi mindre fokusera på medicin som lösningen utan titta på alternativa sätt att hantera vår smärta.


FYSISKA STRATEGIER

Många skulle kalla detta område för komplementärmedicinska metoder. Det stämmer i stort även om jag i min bok även lagt in en del strategier som kanske inte vanligtvis hamnar i denna kategori. Dessutom väljer en del att i den definitionen inkludera alternativmedicin, som homeopati, kristaller, healing och liknande. Då definitionen därmed kan variera har boken inte valt att använda den beteckningen. Kanske kan framtiden göra definitionerna tydligare och enklare.


MENTALA STRATEGIER

Den stora utmaningen för oss mentalt är att inte låta smärtan styra oss. Smärtan är en mental process och den tar massa fokus och energi. Det finns sätt att jobba med distraktion, med att fokusera på annat som kan hjälpa oss att minska smärtans påverkan på vår vardag.