Innehållsförteckning

  • Inledning
  • Del 1 Smärtdefinition och psykosomatisk påverkan

Vad är smärta?

Smärtsystemet

Hur känns smärta?

Att skatta sin smärta

Olika typer av smärta

Hur påverkar smärta våra kroppar?

Relationer

  • Del 2 Metoder och strategier för smärthantering

Drömmen om smärtfrihet

Multimodal rehabilitering

Medicinska strategier

Fysiska strategier

Mentala och sociala strategier

Tillstånd som förstärker smärta

  • Del 3 Smärtans filosofi

Varför?

Smärta som något främmande

Religioners syn på smärta, lidande och mening

Tänkares syn på smärta, lidande och mening

Smärta och glädje i samma kropp?

För vidare läsning

Vill du beställa boken?

Fyll i formuläret bredvid med dina kontaktuppgifter. Uppge hur många böcker du vill ha, om du behöver en faktura för redovisning eller liknande,