För dig som känner att du vill söka vidare på nätet vill jag ge ett antal sidor som kan vara värt att titta närmare på.

International association of Pain -

SBU - Statens beredning för medicinska och social utredning.

Läkemedelsverket

Internetmedicin - Sidan är tänkt som beslutsstöd till de som har förskrivningsrätt. Det finns en hel del att hämta här för den som vill gräva vidare.

FASS - Detta är den svenska katalogen över de läkemedel som finns i Sverige. Här kan du hitta information om dina läkemedel, hur de ska tas, biverkningar och annat.